14
آوریل

Resident Evil 4 Remake توسط اینسایدر Capcom تایید شد

روز گذشته ما گزارشی مربوط به شایعه ساخت Resident Evil 4 Remake برای شما فراهم کردیم و ظاهرا اکنون مشخص شده که این شایعات حقیقت دارند. حال، Dusk Golem، اینسایدر...

ادامه مطلب