05
ژوئن

Cyberpunk 2077 برای عرضه در خاورمیانه تایید شد

CD PROJECT RED اعلام کرد که با همکاری GEEKAY DISTRIBUTION، عنوان موردانتظار Cyberpunk 2077 را در امارات و عربستان سعودی منتشر خواهد ساخت. نسخه‌ی خاورمیانه‌ی بازی مرحله‌ی رده بندی...

ادامه مطلب